För företag med ekonomiska problem

För företag med ekonomiska problem

För att få företaget att gå runt krävs det att du har god ekonomi. Om företagets ekonomi börjar att gå dåligt, men du ändå vill fortsätta driva företaget, finns det bra hjälp att få för att du och ditt företag ska komma ur den ekonomiska knipan. Nedan kan du läsa mer om hur du kan gå tillväga för att lösa ditt företags dåliga ekonomi.

Undvik konkurs med rekonstruktion

Ett av de bästa sätten att undvika konkurs är att göra en rekonstruktion med hjälp av Rekonstruktionsgruppen. Rekonstruktionsgruppen är ett företag som finns till för att hjälpa andra företag ur deras ekonomiska knipa och gå åt ett bättre ekonomiskt håll.

En företagsrekonstruktion är ett effektivt verktyg för att hjälpa företag med tillfälliga ekonomiska problem att återfå lönsamhet. Genom rekonstruktionen får företaget möjlighet att omstrukturera och stärka sin ekonomi och verksamhet. Detta sker stegvis enligt en lagstadgad process och i samarbete med en rekonstruktör som godkänts av tingsrätten. Under rekonstruktionsperioden fryses alla skulder och fordringsägare kan inte begära företaget i konkurs. Företagsrekonstruktionen skyddar företaget från konkurs under hela processen, med målet att lösa de ekonomiska problemen och återställa lönsamheten.

Det finns många fördelar med att överväga rekonstruktion, och här är några viktiga punkter att ha med i din beräkning:

  • Ger dig tid och andrum att lösa företagets problem
  • Säkerställer lönegaranti för anställda, vilket skapar trygghet för både dig och arbetstagarna
  • Fryser företagets skulder och skyddar dig mot konkurs
  • Möjliggör upphävande av onödiga avtal, exempelvis hyresavtal
  • Kan eliminera det personliga betalningsansvaret för företagets företrädare

Med andra ord är det ett enkelt, effektivt och tryggt sätt att lösa företagets ekonomiska problem. Du får hjälp av de som är kunniga inom sitt område och de kommer finnas med hela vägen från att utföra skuldnedskrivningar till att ta fram en helhetslösning för dig och ditt företag.