Vikten av att hålla ner kostnaderna i ett företag

Vikten av att hålla ner kostnaderna i ett företag

Som bekant är det inte de höga intäkterna som man blir rik på, utan de små utgifterna. Detta gäller kanske än mer när man driver ett företag. En av nycklarna för att lyckas som företagare är att hålla kontroll på och försöka ha så låga kostnader som är möjligt. Samtidigt är det viktigt att jakten på kostnader inte innebär att man tar bort funktioner eller delar som är nödvändiga för verksamheten. Vi kommer i det följande att gå igenom några av de vanligaste kostnadsposterna i ett företag och vilka möjligheter det finns att påverka dessa.

Låga kostnaderna för lån

Något som allt för ofta förbises när ett företag försöker sänka sina kostnader är kostnaden för kapital, det vill säga kostnaden för de lån som företaget har. Det är inte ovanligt att ett företag sitter med äldre lån vilka har mycket oförmånliga villkor. De flesta företag kan avsevärt sänka sina lånekostnader genom att ansöka om ett företagslån via Fakturino https://www.fakturino.se/foretagslan/ och använda det lånet för att lösa de gamla och dyra lånen. När man använder sig av Fakturino sker en jämförelse av företagslån i mer än 30 olika banker. Därefter väljer du det lån som du anser har de bästa lånevillkoren för just ditt företag.

Personalkostnaderna

Något som alltid är effektivt, men samtidigt oerhört vanskligt, när man ska sänka kostnader är att säga upp personal. Detta är emellertid något som måste göras med mycket stor försiktighet. I de flesta verksamheter är personalen företagets viktigaste resurs och även direkt avgörande för intäkterna. Säger man upp personal finns det alltid risk för att det inte endast är kostnaderna som kommer att minska, även intäkterna riskerar att minska. Vid uppsägningar är det därför oerhört viktigt att man går igenom varje enskild uppsägning och räknar på hur de kommer att påverka företaget, såväl med avseende på kostnader som intäkter.

Lokalkostnader

En kostnad som kan ha en stor inverkan på ett företags ekonomi är lokalkostnaderna, det vill säga hyran för de lokaler i vilka företaget bedriver sin verksamhet. Lokalkostnaderna är ofta en stor utgiftspost för ett företag och genom att byta till billigare lokaler kan ett företag omgående minska sina utgifter. Problemet med hyresavtalen för lokaler är att de ofta skrivs på mycket lång tid och det är inte möjliga att säga upp i förtid. Har ett företag ett hyresavtal som är skrivet på fem år och det återstår tre år av avtalstiden är det inte möjligt att säga upp avtalet förrän det löper ut om tre år. Vill man sänka lokalkostnaderna måste man därför passa på att göra detta i samband med att hyresavtalet löper ut.